Järjestyssäännöt

Asukkaiden viihtyisyyden, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi talossa onvoimassa kaupungin järjestyssäännön lisäksi seuraavat järjestysmääräykset:

 1. Ulko-ovet pidetään jatkuvasti suljettuina. Ovet voidaan avata avaimella tai klo 7-22 välisenä aikana koodilla. Koodin luovuttaminen asiattomille on kielletty.
 2. Portti ja piha. Käyntiportti toimii koodilla ja avaimella. Ajoluiskan käyttö jalan kulkuun on kielletty.
 3. Porras- ja muissa käytävissä tulee kulkea meluttomasti ja sulkea ovet mahdollisimman äänettömästi.
 4. Porras- ja muiden käytävien siisteyden ja turvallisuuden kannalta on välttämätöntä:
  – ettei käytäviä vahingoiteta, roskata ja liata
  – että ulkoa tultaessa jalkineet pyyhitään
  – ettei huoneistoja tuuleteta käytävään
  – ettei käytäviä käytetä säilytys- tai kuivaustiloina
  – ettei käytävissä tupakoida ja käsitellä tulta
  – että asiatonta oleskelua ei esiinny
 5. Parvekkeilla ei saa tupakoida tai meluta, eikä niitä saa käyttää säilytys- tai kuivaustiloina. Parvekkeet tulee pitää siisteinä.
 6. Tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla ja alueilla.
 7. Yhteisissä tiloissa tavaraa saa säilyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen varatuissa paikoissa. Hajua, vaaraa tai muuta haittaa aiheuttavia aineita tai esineitä ei saa säilyttää näissä tiloissa. Tupakoiminen, tulen käsittely sekä asiaton oleskelu ovat kiellettyjä. Taloyhtiöllä on oikeus hävittää käytävillä ja muissa paitsi tavaran säilytykseen varatuissa tiloissa oleva materiaali ilman korvausvelvollisuutta ja siitä erikseen ilmoittamatta. Tiloja ei saa vahingoittaa, roskata ja liata. Urheiluvälinevarastot on pidettävä järjestyksessä.
 8. Roskat ja jätteet on vietävä ympäristöä likaamatta, lajiteltuina ja pakattuina jätteen laadun mukaan oikeaan roskasäiliöön. Huonekalut ym. on asukkaan itse kuljetettava pois. Pahvi- ym. laatikot on murskattava ennen säiliöön laittoa. Astioiden kannet on suljettava. Jäteastioihin ei saa laittaa ongelmajätettä. WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää roskia, rasvaa tai muuta sellaista, joka saattaa aiheuttaa niiden tukkeutumisen.
 9. Yörauhaa häiritsevä soittaminen, laulaminen, radiolaitteen tai kodinkoneen käyttäminen tai muu äänekäs toiminta on kielletty klo 23–6. Huoneistossa tai muissa kiinteistön tiloissa ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka siitä aiheutuvan melun, tärinän, hajun tai muun sellaisen johdosta jatkuvasti tai kohtuuttomasti häiritsee naapureita. Voimakasta ääntä aiheuttavaa työskentelyä tulee välttää ja se on kokonaan kielletty arkisin klo 20–8, lauantaisin klo 18–9 ja pyhäisin.
 10. Huoneistossa suoritettavat korjaukset. Kovaa ääntä aiheuttavasta korjaustoiminnasta tulee ajoissa ilmoittaa naapureille. Suurissa remonteissa ja aina kun kosketaan rakenteisiin, kuten kylpyhuoneeseen tai vesikalusteisiin, on aina ennen aloittamista otettava yhteys isännöitsijään. Voimakasta ääntä aiheuttava remontointi on kielletty arkisin klo 20–8, lauantaisin klo 18–9 ja pyhäisin.
 11. Liesituulettimia ja poistoilmapuhaltimia ei saa liittää hormistoon.
 12. Ulkoantenneja ei saa asentaa eikä yhteisiin tiloihin ja ulkoseinään kiinnittää mainoskilpiä tai julisteita ilman lupaa. 
 13. Kotieläinten pitäjien on huolehdittava:
  – että talon yhteisissä tiloissa ja alueilla eläimet ovat kytkettyinä ja valvonnan alaisina
  – että eläimet eivät häiritse naapureita
  – että eläimet eivät likaa talon yhteisiä alueita, seiniä ja jalkakäytäviä
 14. Lintujen ruokkiminen on kiellettyä, eikä taloon tai sen alueelle saa asentaa lintulautoja.
 15. Tuhoeläinten ja syöpäläisten esiintymisestä tulee ilmoittaa isännöitsijälle.
 16. Ajoneuvojen pysäköiminen talon alueelle ilman isännöitsijän lupaa on kielletty.
 17. Vesivuodoista ja muista putki- ja johtovaurioista on viipymättä ilmoitettava huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle. Myös muista kiinteistössä ilmenevistä vaurioista on ilmoitettava huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle.
 18. Huomautukset siisteydestä ja häiriöistä tehdään isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle.

Tarkempia tietoja oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä laeissa määritellyistä seurauksista, jos järjestysmääräyksiä jätetään noudattamatta, saa isännöitsijältä. Kiinteistölle aiheuttamistaan vahingoista asukas vastaa lakien ja sopimusten mukaan.