1980-luku

1980 aiheutti uusi osakeyhtiölaki muutoksia Romuluksessa. Yhtiöjärjestystä muutettiin siten, että hallituksessa olisi kuusi varsinaista jäsentä, yhtiökokouksia olisi kaksi vuodessa ja tilinpäätösten ja -tarkastusten tuli olla valmiina ennen määrättyjä päivämääriä. Ylimääräisen yhtiökokouksen äänestyksen perusteella jouduttiin uudesta yhtiöjärjestyksestä poistamaan pykälä, jonka mukaan taloyhtiöllä olisi oikeus lunastaa myytäviä osakkeita jos ostaja ei ole osakkaana yhtiössä. Uudessa osakeyhtiölaissa oli säännöksiä, joiden seurauksena hallitus ja isännöitsijä voitaisiin asettaa vahingonkorvausvastuuseen. Tämän johdosta otettiin vakuutusyhtiöstä toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus.

Kesällä julkisivujen rappauksia korjattiin ja julkisivut maalattiin. Tällöin myös uusittiin tikkaat.

Vuoden alussa tuli hallituksen tietoon, että Suomen Autoteollisuus oli myymässä autohallia. Isännöitsijöiden Kiinteistönvälitys oli levitellyt ympäristöön myyntitarjouksia autohallipaikoista. Hallitus ilmoitti kiinteistönvälittäjälle, ettei mahdollisia ostajia merkitä osakkaiksi koska se rikkoisi yhtiöjärjestystä vastaan. Hallitus päätti tutkia, voisiko taloyhtiö ostaa autohallin. Tätä varten aloitettiin selvitysten teko kaupan taloudellisista vaikutuksista ja valmistelut ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumiseksi. Tammikuun lopussa ilmoitti kiinteistönvälittäjä, että autohalli oli myyty yksityiselle. Hallitus ihmetteli, miksei Autoteollisuus alunperin kääntynyt yhtiön puoleen harkitessaan autohallin myymistä.

Merikallion eli Wärtsilän entisen teollisuusalueen rakentaminen aloitettiin. Alueen senhetkinen omistaja Rakennuskunta Haka piti yhden asuintalokorttelin suunnittelusta kutsukilpailun, jonka voitti Arkkitehdit Ky Gullichsen-Kairamo-Vormala ehdotuksellaan ”Kivinen puutarha”. Alueelle tulisi asuin- ja toimistorakennuksia ja sen nimeksi tulisi Näkinpuisto alueen keskellä sijaitsevan puiston mukaan. Työt alkoivat vanhojen rakennusten purkamisella ja Armas Lindgrenin suunnitteleman vuonna 1915 rakennetun punatiilisen separaattoritehtaan saneerauksella.

1981 hankittiin takapihalle pyöräteline ja roskalaatikoiden yläpuolelle kilpi jätehuoltomääräyksistä. Etupihalle tuli kesäksi kaksi kukkaruukkua.

Portin lukko uusittiin, koska asiattomilla oli siihen avaimia.

1982 maalattiin porttikäytävä ja julkisivun ensimmäinen kerros. Liikehuoneistojen markiisit uusittiin ja porttikäytävän pylväät pellitettiin alaosastaan

Hallitus antoi isännöitsijälle tehtäväksi selvittää, voitaisiinko kuivausvintin lukko sarjoittaa siten, että samalla avaimella pääsisi sekä ullakolle että kuivausvintille.

Talon väestönsuojeluvalvojaksi nimitettiin Raimo Timperi.

Helsingin Sanomissa oli artikkeli korttelista 312. Artikkelissa mainittiin Romuluksen olevan korttelinsa vanhin rakennus.

1983 tuli vihdoin vuonna 1980 yhtiökokouksessa hyväksytty uusi yhtiöjärjestys voimaan Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen perusteella.

Talon julkisivu maalattiin syksyllä.

Pihalle vievään luiskaan hankittiin lukittava puomi estämään luvatonta pysäköintiä pihalla.

B-portaan vinttiin vievä ovi otettiin käyttöön.

Loppuvuodesta annettiin Helsingin Suomalaisesta Säästöpankista tietoja Romuluksen osakkeista. Vanhat osakkeet oli annettu yhtiötä perustettaessa lokakuussa 1922. Niissä on yhtiön nimenä Osakeyhtiö Romulus ja osakkeiden numerointi on 0-100. Syyskuussa 1928 annettiin 72 uutta osaketta, joissa nimi on Asunto Osakeyhtiö Romulus ja numerointi on 101-172. Vuonna 1967 tuli lisäksi osakkeet 173-192, jotka oikeuttavat autohallin omistamiseen. Näissä on Romuluksen nimi sama kuin vuoden 1928 osakkeissa.

1984 tapahtui torstaina 2.8 kello 17.40 kaasuräjähdys asunnossa D 85. Kyseessä oli 29-vuotiaan miehen tekemä itsemurha. Uhri oli jo kuollut ennen räjähdystä. Jääkaapin arveltiin antaneen kipinän, joka sytytti kaasun. Palokunta sai kuitenkin asunnossa riehuneen palon nopeasti sammutettua. Neljän asunnon väliseinät hajosivat täysin ja muutama muu seinä kärsi lievempiä vaurioita. 85:n lisäksi joutuivat huoneistot 66, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 90, 91, ja 92 remonttiin johtuen räjähdyksestä ja vesivahingoista. D-rapusta rikkoutui noin 40 ja naapuritaloista noin 60 ikkunaa. Räjähdys oli tuntunut Porthaninkadulla asti.

Talon eteen tuli bussipysäkki siksi aikaa kun Hämeentie 16:n rakennettiin uutta taloa.

1985 hyväksyttiin Helsingin Seudun Talokeskus Oy:n ”Talon järjestysmääräykset” pienin muutoksin Romuluksen järjestyssäännöiksi.

Osa vanhasta pesutuvasta muutettiin urheiluvälinevarastoksi.

1986 sai Romulus huomautuksen Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastolta ilman rakennuslupaa tehdyistä tilojen käyttötarkoitusten muutoksista. Huomauttamista löytyi autotallien, varastotilojen, talon yhteisten tilojen ja erään asunnon käytöstä. Vaihtoehtoina oli lupien hakeminen tai käyttökielto.

Talon porttikäytävään ja portaisiin hankittiin voimakkaammat valaisimet.

Taloyhtiö teki Alkon ja Vartio-Helsinki Oy:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Alkon vartija huolehtisi myös Romuluksen pihan järjestyksestä Alkon aukioloaikana. Sopimus tehtiin vuodeksi.

1987 teki hallitus periaatepäätöksen, jonka mukaan taloyhtiölle tarjottavat autotalliosakkeet lunastetaan.

Liikehuoneistoihin asennettiin syksyllä tuulikaapit.

Autohalliin rakennettiin varauloskäytävä. Sen luukku ja luukun hattu tulivat takapihalle.

1988 päätti hallitus valtuuttaa Suomen Kiinteistöliiton hoitamaan lupa-anomusta niiden autotallitilojen käyttötarkoitusten muuttamiseksi, joista Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto oli jo vuonna 1986 huomauttanut.

Loppuvuodesta aloitettiin saunan rakentaminen entisen pesutuvan tiloihin. Piirustukset laati Lauri Tarvainen. Käyttövalmis sauna oli seuraavan vuoden alussa. Ennen saunan rakentamista oli asukkaille tehty tiedustelu ja pidetty ylimääräinen yhtiökokous, joissa kummassakin enemmistö kannatti rakentamista.

Talonmiehen entinen asunto D 74 ja autotalli T yhdistettiin, jotta niistä muodostettu tila voitaisiin vuokrata 42 m2:n asuntona.

Portaisiin uusittiin valaisimet ja ullakolle lisättiin valopistettä. Lisäksi päätettiin palauttaa kuivausvintille kuittausjärjestelmä, jossa avaimen sai vain kuittausta vastaan.

Portaikkojen ala-aulaan tuli ”Puhdistakaa jalkanne” ja ”Tupakointi kielletty” -kilvet.

1989 vuoden alussa tuli Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston virastopäällikön kielteinen vastaus Romuluksen pyyntöön saada lupa muuttaa joidenkin autotallien käyttötarkoituksia. Päätöksestä valitettiin Uudenmaan lääninoikeuteen, mutta turhaan.

TV-verkkoa uusittiin niin, että asukkaat voisivat saada 25 kanavaa käyttöönsä.

Talon vintti ja kellarit pidettiin suljettuna klo 20.00-7.00 välisenä aikana, koska näissä tiloissa oli vieraillut öisin ulkopuolisia. Ainoastaan talonmiehen avulla oli mahdollisuus päästä vintille tai kellariin yllä mainittuna aikana.

Toukokuussa oli kadulle talon eteen pysähtynyt linja-auto. Lähtiessään liikkeelle se repi paperikaupan ja liiviliikkeen markiisit.