Turvallisuus

Tutustu rappukäytävien ilmoitustauluilta löytyvään pelastusohjeeseen. Noudata lisäksi järjestysmääräyksiä, sillä niiden tarkoitus on paitsi taata viihtyisyys myös turvallinen asuinympäristö. Tältä sivulta löydät lisää ohjeita turvalliseen asumiseen.

Paloturvallisuus

Palovaroitin on pakollinen jokaisessa huoneistossa, jossa yövytään. Palovaroittimen ostaminen ja sen patterin vaihtaminen on asukkaan vastuulla. Tarkista palovaroittimen toiminta kerran kuukaudessa ja vaihda paristo tarvittaessa. Palovaroitin kannattaa imuroida kerran vuodessa, koska pölyinen palovaroitin aiheuttaa vikahälytyksiä helpommin. Palovaroitin toimii parhaiten kattoon asennettuna. Asennuksessa kannattaa noudattaa palovaroittimen pakkauksen ohjeita. Huomioi myös palovaroittimen ikä, sillä vanhentunut palovaroitin ei toimi oikein.

Tulen ja kuumien laitteiden tai esineiden kanssa on aina noudatettava varovaisuutta. Kynttilää ei saa jättää palamaan vartioimatta, eikä sisällä kannata tupakoida. Ulkonakin tupakointi on sallittu vain merkityillä tupakointipaikoilla.

Kotona on usein helposti syttyviä kemikaaleja, joiden käsittelyssä on noudatettava varovaisuutta, esim. tärpätti, tinneri, sprii, lakat, osa maaleista ym. Asuinhuoneistoissa saa säilyttää korkeintaan 25 kg nestekaasua. Nestekaasu voi aiheuttaa vuotaessaan tukehtumisen ja on erittäin herkästi syttyvää.

Jos omistat käsisammuttimen, se on huollettava joka toinen vuosi ja aina käytön jälkeen.

Ovet ja lukot

Älä kerro rappukäytävien ovikoodeja asiattomille. Ulko-ovet pidetään jatkuvasti suljettuina.

Pelastusviranomaiset eivät suosittele turvalukon lukitsemista yöksi. Asunnosta pitää päästä poistumaan ilman avainta, ja pimeässä avaimen nopea löytyminen on epävarmaa. Yönaikaiseen murtosuojaamiseen suositellaankin turvaketjua.

Palo-ovet on pidettävä suljettuina. Auki jätetty palo-ovi ei rajaa tulipaloa.

Säilytystilat

Vintillä ja kellarissa ei saa säilyttää hajua, vaaraa tai muuta haittaa aiheuttavia aineita tai esineitä, kuten palavia kaasuja ja nesteitä, esim. nestekaasua. Ylipäänsä varastotiloissa tulisi säilyttää vain tarpeellisia tavaroita. Käytävillä omia tavaroita ei saa säilyttää. Turhat romut voi viedä keväisin taloyhtiön sitä varten tilaamalle roskalavalle.

Autotallissa saa säilyttää vain siellä säilytettävien ajoneuvojen tarvikkeita. Bensiiniä on lupa olla 60 litraa ja dieseliä 200 litraa. Palavien nesteiden ja kaasujen säilyttämistä autotallissa on kuitenkin vältettävä. Polttoainesäiliöiden täyttö, maalaus, avotulen käyttö ja tulityöt ovat kiellettyjä.

Muuta huomioitavaa

Noudata aina sähkölaitteiden ja muiden esineiden sekä aineiden käyttöohjeita. Ohjeiden tarkoituksena on kertoa laitteen, esineen tai aineen oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Jokaisessa asunnossa kannattaisi olla vähintään kaksi rullaa pakkaus-, tai ilmastointiteippiä, jolla hätätilanteessa voidaan tiivistää ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtoaukkojen raot. Tiivistämisellä estetään savun, säteilyn ja vaarallisten aineiden pääsy asuntoon.