Turvallisuus

 • Palovaroitin on pakollinen jokaisessa huoneistossa, jossa yövytään. Varoitin ei kuitenkaan pelasta, jos patteri puuttuu tai se on vanha. Tarkista palovaroittimen toiminta kerran kuukaudessa ja vaihda paristo tarvittaessa. Palovaroitin kannattaa imuroida kerran vuodessa, koska pölyinen palovaroitin aiheuttaa vikahälytyksiä helpommin. Palovaroitin toimii parhaiten kattoon asennettuna. Asennuksessa kannattaa noudattaa palovaroittimen pakkauksen ohjeita.
 • Käsisammutin on huollettava joka toinen vuosi ja aina käytön jälkeen. Tositilanteessa vain toimiva sammutin auttaa.
 • Tulen ja kuumien laitteiden tai esineiden kanssa on aina noudatettava varovaisuutta. Kynttilää ei saa jättää palamaan vartioimatta ja pehmustettujen huonekalujen läheisyydessä ei kannattaisi tupakoida.
 • Jokaisessa asunnossa tulisi olla vähintään kaksi rullaa pakkaus-, tai ilmastointiteippiä, jolla hätätilanteessa voidaan tiivistää ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtoaukkojen raot. Tiivistämisellä estetään savun, säteilyn ja vaarallisten aineiden pääsy asuntoon.
 • Noudattakaa aina käyttöohjeita. Ohjeiden tarkoituksena on kertoa laitteen, esineen tai aineen oikeasta ja turvallisesta käytöstä.
 • Pelastusviranomaiset eivät suosittele turvalukon lukitsemista yöksi. Asunnosta pitää päästä poistumaan ilman avainta. Pimeässä avaimen nopea löytyminen on epävarmaa. Yönaikaiseen murtosuojaamiseen suositellaankin turvaketjua.
 • Palo-ovet on pidettävä suljettuina. Auki jätetty palo-ovi ei rajaa tulipaloa.
 • Vintillä ja kellarissa ei saa säilyttää palavia kaasuja ja nesteitä, mm. nestekaasua. Ylipäänsä varastotiloissa tulisi säilyttää vain tarpeellisia tavaroita. Turhat romut voi viedä taloyhtiön joka kevät ilmestyvälle roskalavalle erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
 • Autotallissa saa säilyttää vain siellä säilytettävien ajoneuvojen tarvikkeita. Bensiiniä on lupa olla 60 litraa ja dieseliä 200 litraa. Palavien nesteiden ja kaasujen säilyttämistä autotallissa on kuitenkin vältettävä. Polttoainesäiliöiden täyttö, maalaus, avotulen käyttö ja tulityöt ovat kiellettyjä.
 • Asuinhuoneistoissa saa säilyttää korkeintaan 25 kg nestekaasua. Nestekaasu voi aiheuttaa vuotaessaan tukehtumisen ja on erittäin herkästi syttyvää. Kotona on lisäksi usein myös muita helposti syttyviä kemikaaleja, joiden käsittelyssä on noudatettava varovaisuutta, esim. tärpätti, tinneri, sprii, lakat, osa maaleista ym.
 • Tutustukaa rappukäytävien ilmoitustauluilta löytyvään pelastusohjeeseen. Noudattakaa lisäksi järjestysmääräyksiä, sillä niiden tarkoitus on paitsi taata viihtyisyys myös turvallinen asuinympäristö.